Блог

«Козацькі забави»

23.10.2013 15:08

16 жовтня , учні 4 класу на чолі з класним керівником Ткачук Т.С., провели розважальну програму «Козацькі забави», приурочену до Свята Покрови,  з метою розширити свої знання про запорозьких козаків, їх звичаї та традиції.

Статут учнівського самоврядування

23.10.2013 15:04

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування Довгошиївської ЗОШ І-ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, Законів України „Про освіту”, „Про об’єднання громадян”, Статуту школи.

2. Засновником учнівського самоврядування є учнівський та педагогічний колективи.

3.Учнівське самоврядування співпрацює з різними громадськими об’єднаннями і організаціями, педагогами і батьками на засадах суверенітету, толерантності, партнерства, гласності, демократизму.

4. Головні вимоги до учнівського самоврядування:

- розподіл обов’язків;

- оптимальна структура;

- система роботи;

- гласність.

ІІ. Мета та завдання учнівського самоврядування

 1. Формувати активну, ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення.
 2. Забезпечувати та захищати права та інтереси учнів.
 3. Формувати почуття відповідальності за доручену справу та вчинки.
 4. Заохочувати бажання брати активну участь у життєдіяльності учнівського колективу, оволодівати наукою управління.
 5. Сприяти реалізації інтересів, бажань, можливостей дітей.
 6. Прагнути до узгодженості та балансу інтересів учнів та вчителів.

 

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування

 1. Вищим органом учнівського самоврядування є рада школи, засідання якої відбувається двічі на рік на конференціях.
 2. Структура та склад органів учнівського самоврядування обговорюються таа затверджуються на засадах вільного та рівноправного висування кандидатів .
 3. Форми діяльності комісій визначаються на засіданнях.

IV. Учнівська рада

 1. Учнівська рада є органом учнівського самоврядування.
 2. Складається учнівська рада із учнів 9-11 класів, які обираються шляхом відкритого голосування, терміном на 1 навчальний рік.
 3. Чергові вибори членів учнівської ради відбуваються в останній тиждень вересня.
 4. Участь у роботі  учнівської ради її члени беруть у вільний від навчання час.

5. Учнівська рада працює на засіданнях.

6.  Повноваження учнівської ради:

- прийняття рішень із питань учнівського життя;

- внесення пропозицій адміністрації, педагогічній раді;

- піклування про молодших школярів, допомога ветеранам;

- участь у організації допомоги відстаючим учням;

- контроль за відвідуваннями учнями уроків;

- контроль за порядком, організація чергування.

10. Для реалізації своїх планів рада створює комісії.

 

 

V. Голова учнівської ради

1. Управління учнівською радою здійснюється Головою учнівської ради.

2. Голова учнівської ради є головою всього учнівського колективу школи і виступає від його імені.

3. Голова учнівської ради вибирається шляхом таємного голосування учнів 9-11 класів.

4. Голова учнівської ради:

- виносить на розгляд ради питання, що турбують учнів;

- має право брати участь у роботі педагогічних рад;

- ініціює зміни, які покращують навчання і дозвілля;

- скликає чергові засідання ради;

- координує діяльність комісій ради.

5. Повноваження Голови учнівської ради припиняються у разі:

- складання повноважень за особистою заявою;

- відставки;

- неможливості керування за станом здоров’я;

- закінчення терміну головування.

VI. Комісії учнівської ради

 1. Затверджує перелік комісій та обирає голів комісій Голова учнівської ради.
 2.  Основними завданнями навчальної комісії є:

-  створення предметних гуртків, груп консультантів, постів взаємодопомоги;

- проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів, дня учнівського самоврядування;

-  взаємодопомога, консультації відстаючим учням з основ наук;

- робота по формуванню в учнів навичок свідомого ставлення до навчання;

3. Основними завданнями комісії дисципліни і порядку та санітарії є:

 - контроль за дотриманням Правил для учнів;

- перевірка санітарно-гігієнічного стану класу;

- сприяння формуванню культури поведінки,;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм;

- створення санітарних постів;

- виховання культури спілкування;

- контроль за чергуванням у класах та чергуванням чергового по школі класу.

4. Основними завданнями трудової комісії є:

- надання допомоги педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни;

- виховання в учнів бережливого ставлення до шкільного майна;

- здійснення профорієнтаційної роботи в школі, виховання інтересу до майбутньої професії;

-організовує проведення трудових операцій, десантів;

- піклується про ветеранів, інвалідів, вдів та пристарілих;

- організовує трудові десанти з благоустрою шкільної території.

5. Основними завданнями комісії культури і спорту є:

-  організовує та проводить традиційні свята та свята, передбачені планом роботи;

-організовує і здійснює контроль за чергуванням, додержанням правил поведінки, контроль зовнішнього вигляду учнів;

- проводить дні ввічливості, культури;

- організовує позаурочну роботу художньої самодіяльності;

- організовує змістовний відпочинок у позаурочний час, залучаючи учнів до проведення вечорів відпочинку, дискотек, концертів.

 

6. Основними завданнями комісії з питань інформації  є:

- збирання, обробка та подача різноманітної інформації;

- випуск шкільних газет;

- пропагування результатів змагань.

7. Основними завданнями комісії по роботі з молодшими школярами є:

- допомага  педколективу  у веденні  шефської допомоги  середніх і  старших класів над молодшими;

- допомога молодшим школярам у навчанні;

- проведення різних культурних заходів: свят, ігор, конкурсів і т.п.

8. Основними завданнями комісії захисту прав учнів є: - захист прав учнів;

- читання лекцій на правову тематику;

- ознайомлення учнів із Декларацією прав дитини, Конституцією України та іншими важливими нормативними документами, які захищають дитинство.

9. Основними завданнями старостату є:

- звітувати про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях Ради старост, Раді учнівського самоврядування;

- є безпосереднім зв'язковим між Радою учнівського самоврядування, колективом класу і класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення Ради учнівського самоврядування; може брати участь у роботі будь-якого Комітету Ради учнівського самоврядування.

ОБОВ’ЯЗКИ

ЧЕРГОВИХ ПО КЛАСУ

 1. У кожному класі чергують згідно графіка, складеного старостою класу.
 2. Чергові приходять у свій клас за півгодини до початку уроків і готують його до занять.
 3. Стежать за  тим, щоб усі учні під час перерв виходили з класу (кабінету).
 4. Якщо заняття проходять в кабінеті, то після закінчення уроку один черговий здає кабінет, у якому працював його клас, черговому класу, що працюватиме в кабінеті на наступному уроці. Перевіряє також стан класу черговий, за яким даний кабінет закріплено.      
 5. Відповідають повністю за збереження класного майна і приміщення класу.
 6. Прибирають після занять клас, виконуючи такі роботи: підмітання підлоги; витирання вологою ганчіркою парт, підвіконників, класної дошки; поливання кімнатних квітів.
 7. Після прибирання приміщення здають черговому по школі.
 8. Про свою роботу чергові звітуються на класних зборах.

ОБОВ’ЯЗКИ

ЧЕРГОВОГО ПО ШКОЛІ  КЛАСУ

 1.  Черговий клас призначається на тиждень.
 2.  Відповідальним черговим в 5-8 класах призначається класний керівник, в старших класах – староста.
 3.  Відповідальний черговий розподіляє учнів за постами, призначає старшого кожної групи.
 4.  Черговий клас відповідає за порядок у школі упродовж усього терміну чергування, перевіряє санітарний стан класів після уроків.
 5.  Відповідальний черговий рапортує директору школи про готовність класу до чергування, одержує дозвіл.
 6.  Черговий клас приходить до школи за півгодини до початку уроків.
 7.  У понеділок  на лінійці у школі в присутності директора школи черговий клас звітується про свою роботу, здає свої повноваження наступному класу. Чергування класу оцінюється господарчою комісією учнівської ради за п’ятибальною системою.

8) Випускає в кінці чергування газету про життя школи за тиждень.

ОБОВ’ЯЗКИ

СТАРОСТИ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 1. Стежить за відвідуванням учнями школи.
 2. Складає графік чергових по класу і веде контроль за точним його дотриманням. У випадку хвороби чергового робить заміну.
 3. Стежить разом із черговим за порядком у класі до початку уроків і на перервах.
 4. Відповідає за організований вихід учнів із класу після закінчення уроків.
 5. Відповідає за виконання правил поведінки учнів.
 6. Відповідає разом із активом за стан успішності у класі.
 7. Організовує допомогу учням, які відстають у навчанні.
 8. Допомогає класному керівникові у підготовці класних заходів.
 9. Звітує на класних зборах про виконану роботу.

День дублера

23.10.2013 15:02

В Довгошиївській ЗОШ І-ІІІ ст. 04.10 відбувся День дублера, за участю членів учнівського самоврядування та активу школи, де учні школи спробували себе в ролі вчителів, а робочий день закінчився обміном вражень.

Перший блог

19.01.2013 12:00

Сьогодні був створений наш новий блог. Слідкуйте за оновленнями, і ми будемо тримати Вас в курсі наших новин. Ви можете читати нові записи цього блогу використовуючи RSS канал.